Mikkelin vesilintujen talviruokintavastuu Elämäni Eläimet ry:lle

Elämäni Eläimet ry allekirjoitti sopimuksen Mikkelin kaupungin kanssa vesilintujen ruokinnasta. Sopimus alkoi 1.11.2019. Ruokintapaikka on edellisten vuosien tapaan Saksalan kaupunginosassa. Aiemmin ruokintapaikkaa hoitanut Mikkelin Citysorsat ry antoi vetovastuun yhdistyksellemme eikä itse enää hoida ruokintaa. Ruokintapaikalle tehdään muutamia muutoksia, mutta pääsääntönä on se, että kaikki eläimet ovat tervetulleita.

Bookmark the permalink.

Comments are closed